Pokličite nas: 031 487 733 - E-pošta

Učni programi glasbene šole Music

Mala glasbena šola

1x 45 min tedensko, za 1. razrede OŠ, petje pesmic ob spremljavi Orffovih inštrumentov in s tem oblikovanje ritma in posluha, spoznavanje trajanja notnih vrednosti in pavz, tonskih višin v violinskem ključu od C1-C2, igranje na inštrument synthesizer – klaviature samo nekaj skladbic enoročno, 6 učencev v skupini.

Več informacij →

Glasbena pripravnica

1x 45 min tedensko, za 2. razrede OŠ, petje pesmic ob spremljavi Orffovih inštrumentov in s tem izoblikovanje ritma in posluha, spoznavanje trajanja notnih vrednosti in pavz, tonskih višin v violinskem ključu od C1-C2, igranje na inštrument synthesizer – klaviature več skladbic dvoročno, 4 učenci v skupini.

Več informacij →

Glasbena delavnica

Začetni in nadaljevalni program – 1x 45 min tedensko, za 3.in 4.razrede OŠ,  ter za višje razrede-ljubiteljski program, spoznavanje trajanja notnih vrednosti in pavz, tonskih višin v violinskem ključu od C1-C2 in od C2-C3, tonske višine v basovskem ključu, za potrebe igranja na inštrument synthesizer-klaviature dvoročno, povdarek na igranju na inštrument, 4 učenci v skupini

Več informacij →

Synthesizer – Klaviature

1x 45 min tedensko, igranje na inštrument synthesizer – klaviature, 2-3 učenci v skupini, potrebno predhodno poznavanje trajanja notnih vrednosti in pavz ter tonskih višin v violinskem ključu ter zaželjeno tudi v basovskem ključu ali pa da sočasno obiskuje tudi pouk nauka o glasbi – glasbene teorije.

Več informacij →

Klavir

1x 45 min tedensko, individualni pouk inštrumenta, ljubiteljski program ali klasični program državnih glasbenih šol z možnostjo opravljanja letnega izpita.

Več informacij →

Nauk o glasbi – glasbena teorija

1x 45 min tedensko, 6-10 učencev v skupini, pouk poteka po programu državnih glasbenih šol z možnostjo opravljanja  letnega izpita.

Več informacij →

Back to Top