Pokličite nas: 031 487 733 - E-pošta

Učni program za glasbeno delavnico.

Program glasbene delavnice je ljubiteljski program, s poudarkom na igranju inštrumenta – klaviature, pri katerem spoznamo osnovne teoretične glasbene vsebine, kot so: trajanje notnih vrednosti in pavz, tonske višine v violinskem in kasneje v basovskem ključu, predznake, taktovski način, lestvice in akorde, izvajalne označbe, kot so: izrazi za tempo, dinamične ter nekatere artikulacijske, izraznostne in agogične označbe. Te izvajalne označbe, kakor tudi posebni znaki za glasbene okraske in okrajšave v notni pisavi, katere spoznavamo v našem učnem procesu pri igranju na inštrument, nam narekujejo način izvajanja in pravilno interpretacijo posamezne skladbe. V glasbeni delavnici se najprej seznanimo z inštrumentom klaviature, pri pouku pa spoznamo pravilno držo rok in način igranja ter pravilen prstni udarec. Klavirske skladbice izvajamo najprej enoročno, nato še dvoročno enoglasno unisono, nato pa se učimo skladbice, katere se izvaja ob že ritmično-melodični spremljavi posneti v instrumentu klaviature in sicer na enostaven način igranja leve roke (»single finger«), nato pa še na težji akordični (»fingered«) način leve roke. Sledi učenje in izvajanje od lažjih do težjih klavirskih skladb, najprej v violinskem in nato še v basovskem ključu. V višjih razredih glasbene delavnice, ko imamo pridobljenega zadosti potrebnega znanja in si izoblikujemo posluh pa lahko na željo posameznika program prilagodimo tudi glasbeni improvizaciji skladb in glasbenemu ustvarjanju (po dogovoru).

Synthetizator

Pouk poteka po švicarski skupinski metodi dela z otroci v skupini, kjer posamezni učenec napreduje v znanju igranja na inštrument individualno, neodvisno od sošolcev v skupini (poučujemo po lastnih učbenikih), enkrat tedensko 45 minut.

Cilji šole so privzgojiti posamezniku veselje do glasbe, do igranja na inštrument, razvoj posluha, motoričnih spretnosti, koncentracije, glasbenega spomina, veselja do nastopanja (približno dva nastopa letno), spontanih delovnih navad, obvladovanje notnega teksta ter doslednost, ustvarjalnost, razumevanje glasbe ter strokovno kritičnost ob poslušanju glasbenih del.

 

Če imate vprašanja nam pošljite povpraševanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Back to Top