Pokličite nas: 031 487 733 - E-pošta

Učni program za klaviature.

Program zajema osnove igranja na inštrument klaviature – spoznavanje inštrumenta in njegovo delovanje, pravilno postavitev in držo rok, vaje za moč prstnega udarca in lep ton in pravilno tehniko igranja na inštrument klaviature (obstaja možnost prehoda na učni program za klavir) ter izvajanje izvajalnih označb (izrazi za tempo, dinamične, artikulacijske, izraznostne, agogične označbe) in glasbenih okraskov ter okrajšav v notni pisavi v praksi pri igranju na klaviature. Najprej se naučimo izvajati lažje klavirske skladbice enoročno in dvoročno enoglasno unisono, nato izvajamo skladbice ob ritmično-melodični spremljavi ritmov posnetih v klaviaturi in sicer najprej na enostavni način igranja leve roke (»single finger«) in kasneje še na težji akordični način (»fingered«). Učenci sočasno postopoma nadgrajujejo znanje tudi iz klavirske literature (učni program je ljubiteljski, zato se izbor glasbene literature lahko prilagaja posameznikovim željam, imamo tudi lastne učbenike). V višjih razredih, ko imamo pridobljenega zadosti potrebnega znanja o  harmoniji in harmonizaciji melodije ter o ustvarjanju improvizirane glasbene spremljave pa lahko učenci v praksi pri igranju na klaviature poustvarjajo, sestavljajo in izvajajo skladbe različnih glasbenih zvrsti z lastno improvizacijo in priredbo klasičnih in popularnih znanih skladb po posluhu. Seveda pa ne smemo pozabiti na uporabo neštetih glasbenih efektov, ki jih nudijo elektronske klaviature in na uporabo le-teh.

Pouk poteka v šoli klaviatur individualno ali po tandemsko-skupinski švicarski metodi dela v tandemu ali skupini (kjer posameznik napreduje v znanju igranja na inštrument individualno, neodvisno od sošolcev v skupini), enkrat tedensko 45 minut (po dogovoru lahko tudi večkrat tedensko).

Cilji  šole so privzgojiti posamezniku veselje do glasbe, do igranja na inštrument, razvoj posluha, motoričnih spretnosti, koncentracije, glasbenega spomina in veselja do nastopanja (približno dvakrat letno), spontanih delovnih navad, obvladovanje notnega teksta ter doslednost, ustvarjalnost, razumevanje glasbe ter tudi strokovno kritičnost ob poslušanju glasbenih del.

Izposoja inštrumenta klaviature  vam omogoča, da se začnete učiti instrument takoj, nakup pravega za vas in vaše otroke pa lahko opravite po nasvetu profesorice instrumenta, kater-i,-a, vam bo svetoval-a najboljše.

Učni program za klaviature

 

Če imate vprašanja nam pošljite povpraševanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

 

Back to Top