Pokličite nas: 031 487 733 - E-pošta

Učni program za klavir.

Program zajema osnovna znanja o inštrumentu klavir, o tem kako deluje in osnovna znanja o klavirski igri, kar pomeni pravilno postavitev in držo rok, vaje za moč prstnega udarca in lep ton, pravilno tehniko igranja na inštrument, izvajanje izvajalnih označb (izrazi za tempo, dinamične, artikulacijske, agogične, izraznostne označbe), glasbenih okraskov, motivov in fraz, spevno vodenje melodičnih linij, okrajšav v notni pisavi, kar nam pomaga pri pravilnem poustvarjanju in interpretaciji posamezne skladbe v praksi ter  znanje lestvic in akordov in izvedba od lažjih (enoglasnih) do težjih (večglasnih) klavirskih skladb v violinskem in basovskem ključu. Izbor skladb je prilagojen željam in sposobnostim posameznika (ljubiteljski program), lahko pa izberete glasbeno literaturo po programu državnih glasbenih šol in konec šolskega leta opravljate izpit v glasbeni šoli. V ljubiteljskem programu lahko poustvarjate glasbena dela tako, da se naučite izvajati določeno klasično ali popularno skladbo točno po notnem zapisu in zveni kot originalna skladba, lahko pa tudi sami sestavljate in izvajate znane skladbe različnih popularnih glasbenih zvrsti po posluhu. Glasbeno temo – glavno melodijo izvajate v desni roki in ji dodate akordično ali razloženo igro improvizirane klavirske spremljave v levi roki. Tako postopoma napredujete do vedno bolj kvalitetne lastne izvedbe improvizacije skladb in priredb težjih glasbenih del različnih glasbenih zvrsti ter postanete neodvisni od not pri izvedbi skladb, kar pomeni, da vam ni potrebno kupiti ali imeti not, če želite izvesti določeno znano ali željeno skladbo.

Pouk poteka v šoli klavirja individualno enkrat tedensko 45 minut (po dogovoru lahko tudi večkrat).

Učni program za klavir

Cilji šole so privzgojiti posamezniku veselje do glasbe, do igranja na inštrument, razvoj posluha, motoričnih spretnosti, koncentracije, glasbenega spomina in veselja do nastopanja (približno dvakrat letno), spontanih delovnih navad, obvladovanje notnega teksta ter doslednost, ustvarjalnost in razumevanje glasbe kot tudi strokovno kritičnost ob poslušanju glasbenih del.

Če imate vprašanja nam pošljite povpraševanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Back to Top