Pokličite nas: 031 487 733 - E-pošta

Učni program za malo glasbeno šolo.

Predšolski otroci

Pri pouku male glasbene šole učenci spoznajo skozi vodeno igro in slikovno gradivo osnovne glasbene vsebine, razlikujejo med seboj tone po višini (visoki – nizki toni), po trajanju (dolgi – kratki toni) in po glasnosti (glasni – tihi toni). Utrdijo slušno in pisno tone C, E, G (DO, MI, SO), jih prepoznajo in igrajo na Orfove instrumente. Na besedila izštevank vadijo izvajanje ritmičnih vsebin ter pri petju pesmic za najmlajše – predšolske otroke pravilno pojejo ritmično melodične linije pesmi. Naučijo se zaigrati nekaj najlažjih njim znanih otroških pesmic, katere predhodno spoznajo skozi petje in se jih naučijo po imitaciji, enoročno na klaviature.

Prvi razredi osnovnih šol

Pri pouku male glasbene šole za 1. razred OŠ učenci spoznajo vse naštete glasbene elemente in vsebine omenjene pri programu za predšolske otroke, le da se program učne snovi nadgrajuje še s spoznavanjem trajanja notnih vrednosti in pavz ter s tonsko abecedo, pisno in slušno utrjujejo tone enočrtane oktave od C1-C2 in solmizacijo (do, re, mi,…-do). Spoznajo kaj je motiv, fraza, taktovski način in ritmične vsebine (ritmični odmev, ritmična vaja). Skozi petje pesmic utrjujejo petje tonov enočrtane oktave po tonski abecedi in solmizaciji. Naučijo se zaigrati tudi nekaj pesmic enoročno po notah na inštrument klaviature.

Pouk poteka enkrat tedensko 45 min.

 

Cilji šole so privzgojiti otrokom veselje do glasbe in petja, razvoj posluha, motoričnih spretnosti ter občutka za ritem in melodijo.

Mala glasbena šola Music

 

Če imate vprašanja nam pošljite povpraševanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

 

Back to Top